Projenin kabul süreci

                 Projenin Kabul Edilme Süreci
    Bir proje başvuruya dönüştürüldükten sonra teknik incelemede kalma süresi 3-7 gündür.
    Koordinatörün inceleme süresi 1-3 gündür.
   Komisyon üyesi değerlendirmesinde kalma süresi hakem süreçleri dahil olmak üzere 7-45 gündür.
   Daha sonra ilan edilen toplantı tarihinde koordinatör tarafından toplantı gündemine alınır.
    En son aşamada da toplantı gündeminde görüşülerek karara bağlanır.