Harcama Kaleminde Değişiklik

Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama İlkeleri çerçevesinde;
Projelerin değerlendirilmesi aşamasında BAP Komisyonu tarafından onaylanan seyahat bütçelerindeki tutarlar makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı vb. diğer harcama kalemlerine aktarılamaz. Benzer şekilde makine-teçhizat, sarf malzemesi, hizmet alımı vb. diğer harcama kalemleri için BAP Komisyonu tarafından onaylanan tutarlar da araştırma amaçlı seyahat bütçesine aktarılmaz.